Tandvardsgruppen privacy policy

Integritetspolicy om uppgifter som lämnas på hemsidan

I denna policy får du information om varför och till vilket ändamål vi använder dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss därför är det ytterst viktigt att information om dig behandlas på ett tryggt sätt. Med denna policy vill vi öka förtroendet gentemot oss och framföra att dina personuppgifter behandlas enligt rådande lagar och regler enligt GDPR.

Har du frågor om hur dina uppgifter behandlas? Kontakta då savedalen@tandvardsgruppen1.se

Vilka personuppgifter använder vi? 

Vår hemsida samlar endast in uppgifter om dig via cookies för bättre användarupplevelse eller de som du lämnar in själv. Syftet är att kunna förse dig med information som du efterfrågat via vårt kontaktformulär. De personuppgifter som vi får tillgång till via hemsidan är endast Namn, telefonnummer & e-postadress.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi samlar din information för att kunna möta dina förfrågningar, åtaganden och hantera relationen med dig som kund. Uppgifterna kan komma till att användas till kontakt gällande bokningar, uppföljningar eller frågor. Vi sparar dina uppgifter i 10 år enligt Patientdatalagen 3 kap 17 §. Vi kan självklart radera, blockera eller rätta dina uppgifter tidigare om så önskas. Din data kommer aldrig at behandlas av en tredje part, om vi inte får tillstånd från dig.

Mer information om GDPR kan ni läsa om på www.datainspektionen.se